Aktiviteter / Tur forslag

Tur forslag

Til Jule medlemsmødet den 07. december 2021 delte Jens Duval sedler ud så medlemmerne kunne komme med nogle tur forslag.
Der kom mange forskellige forslag ind.
Ideen er så at alle kan byde ind på at køre en af turene, enten alene eller flere sammen.
Det kan også være at forslagsstiller vil være med til at arrangere turen, men ikke vil køre forrest, så kan forslagsstiller spørge en af de "garvede" turledere om de vil hjælpe
Forslagene kan ses via dette link FORSLAG TIL TURE
MC Goosetown, Sydsjælland og Møn