Om Klubben / Kontingent

Kontingent

Medlemskontingentet er i 2019 kun 100 kr.
 
Medlemskontigent gælder for et kalenderår.
 
Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. februar.
Medlemmer der ikke har indbetalt kontingentet senest denne dato slettes som medlem.
Indmeldelse igen inden for samme regnskabsår koster dobbelt kontingent.
 
Medlemskontigent indbetales til: Lollands Bank 6220 - 1103975
MC Goosetown, Sydsjælland og Møn