Om Klubben / Kontingent

Kontingent

Medlemskontingent for 2021 er kr. 150,-
 
Husk at betale 2021 kontingentet inden 01.02.2021
 
Medlemskontigent gælder for et kalenderår.
 
Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. februar.
Medlemmer der ikke har indbetalt kontingentet senest denne dato slettes som medlem.
Indmeldelse igen inden for samme regnskabsår koster dobbelt kontingent.
 
NY BANK OG KONTONUMMER!!!
Medlemskontigent indbetales til: Jyske Bank 0687 - 2737329
MC Goosetown, Sydsjælland og Møn