Om Klubben / Kontingent

Kontingent

Medlemskontingent for 2023 er kr. 150,-
 
Husk at betale 2023 kontingentet inden 01.02.2023
 
Medlemskontigent gælder for et kalenderår.
 
Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. februar.
Medlemmer der ikke har indbetalt kontingentet senest denne dato slettes som medlem.
Indmeldelse igen inden for samme regnskabsår koster dobbelt kontingent.
 
BANK OG KONTONUMMER:
Medlemskontingent indbetales til: Jyske Bank 0687 - 2723999
MC Goosetown, Sydsjælland og Møn