Om Klubben / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
På grund af personlige årsager har formand Peter Falck trukket sig fra klubben.
Peter vil have ro om sit privatliv og ønsker ingen henvendelser.
Derfor konstituerer bestyrelsen sig med næstformand Henning Nielsen som formand indtil generalforsamlingen
og bestyrelsessuppleant Henrik Vilhof indtræder i bestyrelsen.
Yderligere ændringer vil ske på generalforsamlingen 20/03.
 
Henning Nielsen (HN)
Formand
Bregentvedvej 1
4690 Haslev
Tlf.: 20106527
h.c.n@dlgmail.dk
 
 
Henrik Clausen (HC)
Kasserer / Web master
Næstvedvej 27
4760 Vordingborg
Tlf.: +45 55 34 43 57 / +45 56 29 05 12
clausen27@gmail.com
 
 
Anita Kulas (AK)
Sekretær
Baldersvej 10
4700 Næstved
Tlf.: 20732503
anitaogjohnkulas@hotmail.com
 
  Jimmi Blaaberg (JB)
Bestyrelsesmedlem
Københavnsvej 46
4760 Vordingborg
Tlf.: 5380 1307
jimmiblaaberg@gmail.com
  Henrik Vilhof
Bestyrelsesmedlem
Irisvej 10
2680 Solrød Strand
Tlf.: 21 24 91 81
vilhof@sol.dk
MC Goosetown, Sydsjælland og Møn